2

საბავშვო ხელოვნების სტუდია Happy Kids Art Club გეპატიჟებათ ბავშვებს 2,5 –11 წლამდე, სახვითი და  გამოყენებითი ხელოვნების შესასწავლად . 

Happy Kids Art Club სტუდიის მისიაა – "ინვესტიცია  ადრეული ასაკიდან, ბავშვების გონებრივი, ემოციური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა შემოქმედებითი გზით".

რა პირობებს გთავაზობთ “Happy Kids Art Club”–ბი:

  • მეცადინეობა ტარდება კვირაში ორჯერ
  • სამუშაო დღეები: ოთხსაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა.
  •  სტუდიაში ჩამოყალიბებულია ქართულ და რუსულ ენოვანი ჯგუფები 
  • ბავშვებს ჩაუტარდებათ სახელოვნებო საგანმანათლებლო ლექციები - თეორიული და პრაქტიკული “ფერების მეცნიერების საფუძვლები”, სახვითი ხელოვნების (ქართული და ევროპული) კლასიკური და  ხალხური ნამუშევრების მაგალითებზე. 
  • ბავშვებისათვის შექმნილია "საბავშვო მზარეულების'' მასტერ კლასისები, რომლის საფასური  20-25 ლარი. ჩვენ წარმოგიდგენთ უგემრიელეს კერძებს, დესერტებს, რომლებსაც მოამზადებთ ჩვენთან საბავშვო სტუდიაში ბავშვებთან ერთად.

 

გარემოსდაცვითი ღონისძიების ფარგლებში ტრადიციულად ტარდება საგაზაფხულო გამწვანების აქცია საბავშვო ხელოვნების სტუდიის Happy Kids Art Club მოწაფეები და მოხალისეები რგავენ   ნერგებს. ''დარგე ხე''-ს  ტყის აღდგენის ღონისძიებაში  მონაწილეობას იღებენ 2,5 -16 წლამდე ბავშვები. ორგანიზაციის ამოცანაა და მიზნები: შენარჩუნდეს ბავშვების მიერ ჩარგული ნარგავები და ბავშვის შემოქმედებითი  პოტენციალის განვითარება, ეკოლოგიური განათლების ჩამოყალიბება ადრეული ასაკიდან.

1
  • მოსწავლეები წლის განმავლობაში მონაწილეობემ გამოფენებში
  • შექმნილია შეზ.შესაძლებლობების მქონე ბავსშვებისათვის სპეც. ჯგუფი
  • სამუშაოსთვის საჭირო მასალა გაიცემა სტუდიაში დამატებითი გადახდის გარეშე
  • დედმამიშვილებზე მოქმედებს ფასდაკლება
 
  • შექმნილია კომფორტული გარემო, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე მშობლებისთვის