Chinese Art Workshop

50983139 2079989968757106_5082879042156232704_n
 

Chinese Art Workshop

 

Китайская живопись Chinese Art ჩინური ხელოვნება

Студия творчества детского  «Happy Kids Art Club» - это творческое пространство, которое предоставляет возможность всем желающим детям  и взрослым  обучаться традиционной китайской  живописи, получать разностороннюю информацию о культурных ценностях Востока. Особенность  китайской  изобразительной традиции- неразрывное единство живописи, графики и каллиграфии.В живописи и графике предпочтение отдается линии. Приёмы владения кистью- нажим,наклон,вращение и темп движения важная часть китайской традиционной живописи.У нас будем рисовать : (анималистический жанр) изображение растений, птиц, насекомых, цветов; (пейзажный жанр) горы-воды.

8 марта 13:00 Мы с радостью можем предложить цветок «Ириса»:

  • мастер-класс по китайской живописи в группах для взрослых или мама и ребёнок с 6 лет и выше;
  • а также приятную атмосферу с ароматом свежезаваренного китайского чая, способствующую приятному творческому процессу и эффективному развитию
  • материал выдаётся в студии и входит в стоимость мастер класса.
  • Стомость мастеркласса мама и ребёнок 25 лари или 1 взрослого участника без ребенка 15 лари.

 

Адрес: Проспект Важа Пшавела №49 ,кор.15 Студия творчества детского  Happy Kids Art Club.

Записывайтесь заранее по тел: 597781958 Тамар

 

მარტს  დედებიბავშვებთანერთადხატავენ!

 

საბავშვოხელოვნების სტუდია"Happy Kids Art Club" არისშემოქმედებითისივრცერომელიცსაშუალებასაძლევსყველაბავშვსდამოზარდსვისაცსურსტრადიციულიჩინურიმხატვრობისსწავლააღმოსავლეთისკულტურულიფასეულობებისშესახებმრავალმხრივიინფორმაციამიიღოსჩინური სახვითი ხელოვნების  ტრადიციისთავისებურებააფერწერისნახატებისადაკალიგრაფიისგანუყოფელიერთობაფერწერასადაგრაფიკასუპირატესობამიენიჭებახაზებსფუნჯის გამოყენებისტექნიკაწარმოადგენსზეწოლისდახრილობისტრიალისდამოძრაობისტემპსწარმოადგენს ჩინურტრადიციულფერწერისმნიშვნელოვანნაწილს.ჩვენთან სტუდიაში დავხატავთ: (ანიმალისტურიჟანრიმცენარეებსფრინველებსმწერებსყვავილებს; (ლანდშაფტისჟანრიმთები-წყალი.

 

მარტს, 13:00ჩვენმოხარულნივართშემოქთავაზოთ ყვავილი"ირისი":

 

• მასტერ კლასიში შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა   ჯგუფებში ხრდასრუკებმაან დედადაშვილიწლისასაკიდსნ დამეტი;

 

• ასევესასიამოვნოატმოსფერო  დააგემოვნებთ და დატკბებითჩინურიჩაისარომატითრომელიცხელსშეგიწყობთსასიამოვნოშემოქმედებითიპროცესისდაეფექტურადგანვითარდეთ

 

• მასალაგაიცემასტუდიაშიდაშედისმასტერკლასის საფასურშიდედადაშვილი25 ლარი,1 ზრდასრული მონაწილე 15ლარი

 

 

 

მისამართივაჟაფშაველასგამზირი№49, კორ.15 საბავშვოხელოვნების  სტუდიაHappy Kids Art Club.

 

ჩაეწერედწინასწარტელ: 597781958 თამარ.