ბავშვთა დაცვის დღე 2014

1jj1 ივნისი – ბავშვთა დაცვის დღე!

მასტერ კლასი ჩატარდა პლენერზე.