Tamar and Kids Paper Fashion Show 2024

12486004 896065930507114_5123685406457696781_o 

 

საბავშვო ფესტივალი

   ქაღდის შოუ " Tamar and Kids Paper Fashion Show"

Бумажное Шоу "Tamar and Kids Paper Fashion Show"

 საბავშვო ხელოვნების სტუდია  Happy Kids Art Club გეპატიჟებათ  4 – 17 წლამდე ბავშვებს,  ტრადიციულ   ქაღალდის შოუზე 

"Tamar and Kids Paper Fashion Show 2024"

მონაწილეობის წესები. 2 კატეგორია: 

 1 კატეგორია: დაამზადეთ კოსტუმი - მოდელი (უპირატესობა მეორადი მასალებისგან) გაზეთი, ჟურნალი, კალკა, შესაფუთი, ფერადი ან თეთრი ქაღალდები, კარტონი, პოლიეტილენი, პლასტიკი... შექმენით ქაღალდისგან ნებისმიერი პერსონაჟი ან თქვენი დიზაინის სამოსი .

კოსტუმი უნდა შეესაბამებოდეს მონაწილის ზომას, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს ქაღალდის შოუზე. 

 ან

2 კატეგორია: ქაღალდის არქიტექტურული თავსაბურავი/ქუდი. დაამზადეთ დიდი კონსტრუქციის მოდელი ვატმანის ან სხვა ქაღალდისგან , არა ნაკლებ 50-60სმ -დან  100-120სმ -მდე. თემა -- მხატვრების ფერწერული ნამუშევრების  მიხედვით: გუდიაშვილი, ფარაჯანოვი, მატისი, მონე, კანდინსკი, მირო, მალევიჩი. გამოიყენეთ სურვილის მიხედვით, მითითებული მხატვრების შემოქმედება.თავსაბურავი შეიძლება იყოს ნებისმიეტრი ფორმის/კონსტრუქციის და იყოს მოხატული მხატვრების ნამუშევრების ფრაგმენტებით,  პერსონაჟებით, ობიექტებით  ან ჰქონდეს უშუალიდ ფორმა, კონსტრუქცია  მხატვარის ნახატიდან. მაგალითად, თუ ერთ-ერთის მხატვარის შემოქმედებაში იყო გამოსახული "გემი" , მაშინ თავსაბურავს შეიძლება ჰქონდეს გემის ფორმა. "ქაღალდის შოუზე" , მონაწილე წარმოადგენს თავის ქუდს /თავსაბურავს შავი ფერის სამოსში.

  მონაცემების გამოგვიგზავნეთ

1.ელ–ფოსტაზე   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. მოდელის (ქაღალდის სამოსის) ფოტო.

2.მიუთითედ: სახელი, გვარი, მონაწილეს ასაკი, ქაღალდის ტიპი, ქალაქი, სკოლის ნომერი ან დაწესებულება , ტელეფონის ნომერი, ელ–ფოსტის მისამართი. მოდელი უნდა შეესაბამებოდეს ავტორის ზომას.

 განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 16 მაისი 2024 წელი. ღონისძიების ზუსტი თარიღი (სექტემბერი) გამოცხადდება წინასწარ ამ გვერდზე  http://happykidsclub.net/ge/event/145-tamar-and-kids-paper-fashion-show-2024 . პროექტში მონაწილეობა და რეგისტრაცია 35 ლარი.

რეკვიზიტები: TBC ბანკი GE05TB0794745161622340 თამარ სულხანიშვილი. დანიშნულებაში მიუთითედ მონაწილეს სახელი და გვარი.

პროექტის ავტორი, მხატვარი: თამარ სულანიშვილი. მოუთმენლად ველით თქვენს ულამაზეს, ფანტაზიით სავსე სამოსს !!!

საკონტაქტო ნომერი: 597781958 ან ვოტცაპი.

 

 MG_1647

Бумажное Шоу "Tamar and Kids Paper Fashion Show"

Студия детского творчества Happy Kids Art Club  приглашает детей и подростков от 4 до 17 лет, принять участие на традиционном фестивале “Бумажное  Шоу” --"Tamar and Kids Paper Fashion Show 2024" .  

Заданы 2 категории:

1.Произвольная на усмотрение автора: нестандартное решение костюма, национальный костюм, платье, разные персонажи из рассказов или сказок и т.д.
 Работы должны быть созданы из любого вида бумаги или пластика (газета, белая, цветная бумаги, картон, калька, полиэтилен, пластик любой формы). Техника выполнения произвольная. Бумажная модель должна соответствовать размеру АВТОРА, который будет демонстрировать ее во время “бумажного шоу” .  Или...

2.Головной убор из бумаги. Изготовьте архитектурный головной убор большого размера из ватмана или другой бумаги, от 50-60см до 100-120см. Тема: По мотивам художников: Гудиашвили,Параджанов, Матис, Кандинский, Миро, Малевич. Головной убор может иметь форму  персонажей, предметов, обьектов  с картин или разрисован фрагментами, узорами с работ указаных выше художников.На "Бумажном шоу" участник будет демонстрировать свой головной убор в чёрной одежде.

Присылаем данные:

1.Модели (бумажные костюмы) сфотографировать.

2.Указать фамилию, имя,  возраст участника, персонажа/название костюма, вид бумаги, название учебного заведения (школа или художественная студия), номер телефона, адрес эл.почты. Выслать все данные и фото на эл.адрес  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.Последний срок приема работ – 16 мая 2024 года.
 Точная дата (сентябрь) и место проведения мероприятия « Бумажного  Шоу» , будет объявлена дополнительно  на сайте HAPPY KIDS ART CLUB http://happykidsclub.net/ge/event/145-tamar-and-kids-paper-fashion-show-2024 , а так же выслана на эл.адреса участников.

4.Регистрация и участие в мероприятии 35 лари, с указанием Фам.Им. участнка в назначении счета и по тел: 597781958. Реквезиты на сайте в публикации:  TBC bank GE05TB0794745161622340 Tamar Sulkhanishvili

График проведения мероприятия

       1 день  репетиция (в сентябре)

       2 день – « TAMAR and KIDS PAPER FASHION SHOW »

 Цель мероприятия, поддерживает   миссию студии детского творчества Happy Kids Art Club : вдохновить и развивать творческий потенциал молодого поколения. С нами дети имеют возможность погрузиться в мир  искусства, раскрывая свой талант и фантазию, развивая эмоциональный интелект, социальные навыки общения. 

Автор проекта, художник: Тамар Сулханишвили.

 Всем участникам “Бумажное Шоу”, будут вручены памятные грамоты.

Мы с нетерпением ждем ваших интересных, дизайнерских произведений!!!

 Телефон для справок: 597781958 или  Вотсап.

 ვიდეო Видео


 https://youtu.be/P-WMwl8rA9s

ფოტო Фото